1 курс Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6  
2 курс КП-21 КСР-21 КТ-21 КМ-21 ФБС-21 ІПЗ-21 КНІТ-21
3 курс КП-31 КСР-31 КТ-31 КМ-31 ФБС-31 ІПЗ-31 КНІТ-31
4 курс КП-41         ІПЗ-41  

Заочна форма навчання:

3 курс Кзп-31 КзТ-31 КзМ-31 КзФБС-31 КзІПЗ-31 КзКНІТ-31
4 курс КзП-41       КзІПЗ-41