Списки зарахованих

 1 курс


Туризм

Право

Інженерія програмного забезпечення

Комп'ютерні науки

Менеджмент

Соціальна робота

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Списки зарахованих на основі окр кваліфікованого робітника (денна, заочна форма здобуття освіти)

Список зарахованих на заочну форму здобуття освіти (ПЗСО)

 

2 курс


Денна форма здобуття освіти